Produkty z brokatem znikają ze sklepowych półek

NEWS – Produkty z brokatem znikają ze sklepowych półek

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2023/2055 z dnia 25 września 2023r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do mikrocząstek polimerów syntetycznych  wprowadzono zakaz produkcji kosmetyków z brokatem. W celu konieczności wycofania produktów nabytych przez konsumentów oraz zmniejszenia ilości odpadów zakaz obejmuje produkty wprowadzone do obrotu po 17 października 2023 (zasada ta nie obejmuje zastosowania mikrocząsteczek polimerów syntetycznych, dla których wyznaczono okresy przejściowe).

Co to oznacza?

Produkty wyprodukowane po 17.10.2023 zawierające brokat nie będą mogły być sprzedawane na terenie Unii Europejskiej, natomiast te wyprodukowane przed 17.10 będą mogły być w  sprzedaży w dacie ważności. Nowe prawo wycofuje z obrotu brokat w postaci własnej oraz w mieszaninach o stężeniu powyżej lub równo 0,01% m/m. Dodatkowo, w przypadku kosmetyków do makijażu, ust oraz paznokci konieczne będzie oznakowanie etykiet produktów za pomocą słów „produkt zawiera mikroplastik” – oznaczenie będzie stosowane pomiędzy 17.10.2023 a 16.10.2023. Z kolei od 17.10.2025 produkty zawierające m.in. składniki filmotwórcze będą musiały zostać zaopatrzone w instrukcje sposobu użycia i usuwania produktu w formie tekstu lub piktogramu.

 

Kalendarium zmian w zakresie sprzedaży produktów z elementami mikroplastiku:

  • do 16.10.2023 – możliwa sprzedaż brokatów i peelingów
  • do 10. 2024 – możliwa sprzedaż szamponów i żeli pod prysznic
  • do 10. 2028 – możliwa sprzedaż past do zębów, odświeżaczy powietrza i innych środków czyszcząco-pielęgnacycjnych
  • do 10.2029 – możliwa sprzedaż kremów i żeli do włosów
  • do 2035 – możliwa sprzedaż produktów do makijażu warg i paznokci