CSR

SONIA sp. z.o.o., a społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. corporate social responsibility, czyli CSR) to sposób zarządzania, który zakłada angażowanie się przedsiębiorstwa w cele społeczne, budowanie pozytywnych relacji z otoczeniem, dostrzeganie potrzeb społecznych, głównie tych o zasięgu lokalnym. Opiera się ono na wdrażaniu oraz monitorowaniu lokalnych strategii rozwoju, polegających na tworzeniu relacji z różnymi grupami interesariuszy, obserwując potrzeby otoczenia firmy, biorąc pod uwagę relacje międzyludzkie, czy też ochronę środowiska. Wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym, które dostrzegamy w swoim otoczeniu, pragniemy odpowiedzialnie wspierać inicjatywy społeczne, inwestując w zasoby ludzkie, kształtując pozytywne relacje z otoczeniem firmy oraz informować o podejmowanych przez nas działaniach, przyczyniając się propagowania tych pozytywnych i pomocnych idei, wspomagając zrównoważony rozwój społeczny oraz ekonomiczny, zarówno w gronie partnerów biznesowych, jak i naszych klientów.

 

Zainteresowany naszą ofertą?